You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Daha yeni duyuru (2022-05-13): Dünya Bitki Sağlığı Haftası
Daha eski duyuru (2022-04-11): Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri Toplantısı

Olağan Genel Kurul Duyurusu

2022-05-10Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Fitopatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Saat: 14.00’ te, çoğunluk sağlanamazsa 09 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00’ te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’ unda yapılacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Dernek Yönetim Kurulu Bşk.

GÜNDEM:

Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
Yönetim Kurulunun Aklanması
Gelecek Dönem Bütçesinin Görüşülmesi
Yeni Dönem Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
Öneri ve Dilekler
Kapanış
657