You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Daha yeni duyuru (2022-05-10): Olağan Genel Kurul Duyurusu
Daha eski duyuru (2022-04-11): Ege Kariyer Fuarı (EGE KAF)

Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri Toplantısı

2022-04-11Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri (MPU), Fitopatoloji ve Gıda Güvenliği ile ilgilenen araştırmacılar arasında diyalog ve işbirliği için bir imkan sağlamak için MPU Kongresi içerisinde 6 Nisan 2022 tarihinde online ve yüzyüze olmak üzere hibrid bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda MPU’nun geleceği için Derneklerin, Akdeniz bölgesi için öncelikli eylemler içeren stratejik bir gündemin uygulanmasının tartışılmıştır.
613