Türkiye Fitopatoloji Derneği

1971-2020

Dernek Tüzüğü

Türkiye Fitopatoloji Derneği bilimsel bir dernek olup, Türkiye’de bitki hastalıkları bilimini geliştirmek ve yaymaktır amacıyla kurulmuştur.

Tüzük metni
The Journal of Turkish Phytopathology

Derneğin yayın organı olan The Journal of Turkish Phytopathology dergisi Tübitak Ulakbim DergiPark bünyesinde barındırılmaktadır.

Dergi hakkında
Duyurular

Dernek, dergi ve fitopatoloji konusundaki duyuruların, haberlerin ve gelişmelerin aktarıldığı haber portalı

Duyurular

Son Duyurular

Aşağıda yapılmış olan son duyuruları bulabilirsiniz

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Read more

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün ev sahipliğinde 5 – 8 Eylül 2016 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır. http://bkkongresi2016.org/

Read more

8. Bitki Koruma Kongresi

Türkiye Fitopatoloji Derneği

Hakkında

Türkiye Fitopatoloji Derneği, Prof. Dr. İbrahim KARACA öncülüğünde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitopatoloji ve Zirai Botanik Kürsüsü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde fitopatolojinin değişik alanlarında çalışan bir grup araştırıcı tarafından 1970 yılında kurulmuştur.

Türkiye Fitopatoloji Derneği’nin ana amacı, Türkiye’de bitki hastalıkları biliminin gelişimine katkı sağlamaktır. Dernek bu amacına ulaşmak için: Türkiye’de Fitopatoloji alanında yapılan çalışmaları yansıtan bilimsel bir dergi yayınlar. Bu doğrultuda “The Journal of Turkish Phytopathology” isimli dergi 1972 yılından bu yana dernek tarafından yayınlanmaktadır. Fitopatoloji alanında çalışan araştırıcıların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü kongre, açık oturum, seminer, konferans, çalıştay ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi girişimlere katılır.

Üyelik

Yıllık abone bedeli
Yurt içi abonelik yıllık 60 TL
Yurt dışı abonelik 60 €

Yurt içi IBAN

TR930006400000134030003693

Yurt dışı IBAN

TR240006400000273700132566

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özyılmaz

Üye

Dr. Yeşim EĞERCİ

Üye

Ramazan GENCER

Üye

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Figen YILDIZ

Denetleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

Denetleme Kurulu Üyesi

Dr. Gürkan BAŞBAĞCI

Denetleme Kurulu Üyesi