You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Daha yeni duyuru (2020-08-19): Olağan Genel Kurul Toplantısı


Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

2020-08-19Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün ev sahipliğinde 5 – 8 Eylül 2016 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır. http://bkkongresi2016.org/
611