Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Fitopatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Saat: 14.00’ te, çoğunluk sağlanamazsa 09 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00’ te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’ unda yapılacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Dernek Yönetim Kurulu Bşk.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
  2. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
  3. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
  4. Yönetim Kurulunun Aklanması
  5. Gelecek Dönem Bütçesinin Görüşülmesi
  6. Yeni Dönem Yönetim Kurulu 
  7. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  8. Öneri ve Dilekler
  9. Kapanış