Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri Toplantısı

Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri Toplantısı

Akdeniz Ülkeleri Fitopatoloji Dernekleri (MPU), Fitopatoloji ve Gıda Güvenliği ile ilgilenen araştırmacılar arasında diyalog ve işbirliği için bir imkan sağlamak için MPU Kongresi içerisinde 6 Nisan 2022 tarihinde online ve yüzyüze olmak üzere hibrid bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda MPU’nun geleceği için Derneklerin, Akdeniz bölgesi için öncelikli eylemler içeren stratejik bir gündemin uygulanmasının tartışılmıştır.