Yayın İlkeleri

1. Dergide, Fitopatoloji Anabilim dalıyla ilgili orijinal araştırmalar ve ilk hastalık bildirimleri yayınlanır.

2. Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir.

3. Yayınlanması istenilen makalelerin, kısmen veya tamamen herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmayacak olması zorunludur. Bu durum başvuru sırasında gönderilen yazıda belirtilmelidir.

4. Daha önce, değişik bilimsel toplantılarda sözlü veya poster bildiri olarak sunulmuş ancak sadece kısa özet olarak basılmış makaleler, dipnotta belirtilmesi koşuluyla kabul edilir.

5. TÜBİTAK, DPT, BAP vs. gibi değişik kurumlarca desteklenen proje bulgularından veya lisansüstü tezlerden hazırlanan eserlerin basımı ile ilgili izinlerinin alınmasından yazar (lar) sorumludur.

6. Dergide yayınlanması istenilen makaleler, web sayfasında sunulan "yayın başvurusu" bölümünde açıklandığı gibi hazırlanarak, gerekli diğer belgelerle birlikte dergi e-posta adresine ( Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ) gönderilmelidir.

7. Yayın ilkelerine uygun olmayan eserler, istenilen biçimde yeniden düzeltilmesi için yazara geri gönderilir. Daha ayrıntılı bilgiler için web sayfasında sunulan "yayın değerlendirme süreci" ne bakınız.

8. Bir makale yayına kabul edildiğinde, eserin PDF formatında hazırlanmış hali, yazara e-posta ile gönderilir. Yayınlanan eserlere ait şekil dışı sorumluluklar yazarlarına aittir.

9.Yazar (lar)' a  ayrıca telif ücreti ödenmez.