2015 Cilt: 44 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 44           Sayı (Number): 1-2-3           2015


 İçindekiler (Contents)

1. Determination of Antibacterial Efficacies of Plant Extracts on Tomato Bacterial Speck Disease
(Bitki Ekstratlarının Domates Bakteriyel Benek Hastalığı Üzerinde Antibakteriyel Etkililiğinin Belirlenmesi)
Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2015), 1-10 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. The Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) on Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) in Summer Squash Cultivars*
(Bazı Yazlık Kabak Çeşitlerinde (Cucurbita pepo L.) Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamasının Kabak Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)’ne Etkileri)
Ayşe COŞKUN, Semra DEMİR, H. Murat SİPAHİOĞLU
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2015), 11-21. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Effect on Yield Losses on Maize (Zea mays L.) Caused by Smut Disease (Ustilago maydis (DC) Corda)
(Mısır Rastığı Hastalığının (Ustilago maydis (DC) Corda) Mısırda (Zea mays L.) Verim Kayıplarına Etkisi)
Mehmet AYDOĞDU, Nuh BOYRAZ, Yüksel KAYA
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2015), 23-30. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Incidence of Fungal Pathogens in Strawberry Seedlings in Aydın Province
(Aydın İli’nde Çilek Fidelerinde Fungal Patojenlerin Varlığı)
Havva DİNLER, Seher BENLİOĞLU, Kemal BENLİOĞLU
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2015), 31-38. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Incidence and Distribution of Tomato Spotted Wilt Tospovirus (TSWV) in Vegetable Crops in Antalya Province of Turkey
(Tomato Spotted Wilt Tospovirus (TSWV)’nin Antalya İlinde (Türkiye) Yetiştirilen Sebzelerde Bulunma Oranı ve Dağılımı)
Volkan BOZDOGAN, Muharrem Arap KAMBEROGLU
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2015), 39-50. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)