2014 Cilt: 43 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 43           Sayı (Number): 1-2-3           2014


 İçindekiler (Contents)

1. Melon necrotic spot virus (MNSV), A Newly Reported Virus Diseases for Turkey in Squash species
(Melon necrotic spot virus (MNSV), Kabak Türlerinde Türkiye için Yeni Bir Virüs Hastalığı)
Gökmen KOÇ, Hakan FİDAN, Saadettin BALOĞLU
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2014), 1-6 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. The Investigation about The Effects of Strawberry latent ring spot virus on Certain Fruit Quality Characteristics of Olive Tree
(Çilek Latent Halkalı Leke Virüsü’nün Zeytinlerde Bazı Meyve Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması)
Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2014), 7-13. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Prevalence, Isolation and Identification of Bacterial Canker Pathogens on Sweet Cherry Trees in Tekirdağ
(Tekirdağ'da Kiraz Ağaçlarında Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Yaygınlığı, İzolasyonu ve Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar)
Merve BÜLBÜL, Mustafa MİRİK
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2014), 15-24. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Determination of the Best Forecast System for the Prediction of the Tomato Late Blight in the Tomato Fields of Balıkesir and Çanakkale Provinces
(Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı Sisteminin Belirlenmesi)
M. Hadi AYDIN, Nedim ALTIN, M. Erhan GÖRE, Zafer UÇKUN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2014), 25-44. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Detection of Viruses in Aegean Region Grapevines
(Ege Bölgesi Bağlarında Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi)
Aydan KAYA, Serpil ERİLMEZ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2014), 45-57. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)