2013 Cilt: 42 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 42           Sayı (Number): 1-2-3           2013


 İçindekiler (Contents)

1. Determination of Weeds in Rice Region of Edirne - Uzunköprü and Researches on Chemical Control of Those Weeds
(Uzunköprü (Edirne) Çeltik Alanlarında Yoğun Olarak Bulunan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar)
Kayahan UZUN, Hasan DEMİRKAN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2013), 1-12 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Studies on Esca and Petri Diseases in Grapevine Nurseries and Vineyards in Aegean Region
(Ege Bölgesi Asma Fidanlıkları ve Bağlarında Kav ve Petri Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar)
Dilek POYRAZ, Ersin ONOĞUR
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2013), 13-27. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Optimization of a Specific Real-Time PCR Assay for Fusarium avenaceum Using Species-specific Couples of Primer
(Fusarium avenaceum için tür-spesifik primerler kullanılarak real time PCR yönteminin optimizasyonu)
Şerife Evrim ARICI, Peter KARLOVSKY
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2013), 29-34. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Identification and Pathogenicitiy of Botryosphaeriaceae Species Causing Wood Canker on Grapevines
(Asmada Kol ve Sürgün Kurumalarina Neden Olan Botryosphaeriaceae Türlerinin Teşhisi ve Patojenisiteleri)
D. Soner AKGÜL, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Turcan TEKER, Bilgehan KARAHAN, Bilge KEYKUBAT
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2013), 35-45. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Combination of Irradiation and Sodium Carbonate to Control Postharvest Penicillium Decay of Apples
(Elmalarda Hasat Sonu Penicillium Çürüklüğünün Engellenmesi için Işınlama ve Sodyum Karbonat Kombine Uygulaması)
Cemile TEMUR, Osman TİRYAKİ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2013), 47-56. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)