2012 Cilt: 41 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 41           Sayı (Number): 1-2-3           2012


 İçindekiler (Contents)

1. Partial Capsid Protein Gene Sequence Analysis of Apple Mosaic Virus Infecting Apple, Plum and Hazelnut in Turkey
(TÜRKİYE’de Elma, Erik Ve Fındıkta Enfeksiyon Yapan Apple Mosaic Virüs’ün Kısmi Kılıf Protein Gen Sekans Analizi)
Birol AKBAŞ, Kemal DEĞİRMENCİ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2012), 1-7 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. The Effect of Different Nitrogen Doses on Seed Yield and Charcoal Rot Disease Caused by Macrophomina phaseolina on Some Sesame Varieties
(Farklı azot dozlarının bazı susam çeşitlerinde Macrophomina phaseolina’nın neden olduğu kökboğazı çürüklüğü hastalığına ve tohum verimi üzerine etkisi)
Şihat ŞENGAL, Abuzer SAĞIR, Tahsin SÖĞÜT
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2012), 9-17. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Cloning and Sequencing of Virus Inhibiting Gene Encoding an Antiviral Protein From the Leaves of Pokeweed (Phytolacca Americana L.)
(-)
Hikmet Murat SİPAHİOĞLU, İlhan KAYA, Mustafa USTA, Sibel SAMSUN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2012), 19-26. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Control of Verticillium Wilt of Olive by Soil Solarization in Aegean Region
(Ege Bölgesi’nde Zeytinde Verticillium Solgunluğunun Toprak Solarizasyonu ile Kontrolü)
Lalehan YOLAGELDI, Cahit TUNC, Ersin ONOGUR
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2012), 27-35. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Reaction of Some Popular Hybrid Tomato Cultivars Grown in Aegean Region to Bacterial Speck Disease and Determination of Disease Incidence in Şahnalı, Aydın
(Ege Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Güncel Hibrit Domates Çeşitlerinin Domates Bakteriyel Benek Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının ve Hastalığın Aydın Şahnalı Köyünde Bulunma Oranının Belirlenmesi)
Volkan BAKIR, Zahide ÖZDEMİR, Hülya YARDIM
The Journal of Turkish Phytopathology, 1-2-3, (2012), 37-42. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)