Yıl: 2011 Cilt: 40 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 40           Sayı (Number): 1-2-3           2011


 İçindekiler (Contents)

1. Effect of Gamma Irradiation on Penicillium expansum Isolated from "Golden Delicious" Apples
(Gamma Radyasyonunun Golden Delicious Elmalarından İzole Edilen Penicillium Expansum Üzerine Etkileri)
Cemile TEMUR, Osman TİRYAKİ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 1-11 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Studies on the Detection of Viruses in Strawberry Growing Areas in Aegean Region
(Ege Bölgesi Çilek Üretim Alanlarındaki Viral Etmenlerin Tanılanması Üzerinde Çalışmalar)
Sena YEŞİLÇÖLLÜ, Mustafa GÜMÜŞ, İsmail Can PAYLAN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 13-20. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. The Comparison of the Sensitivity of Viral Detection Methods in Certain Vegetable Seeds
(Bazı Sebze Türlerinin Tohumlarındaki Viral Etmenlerin Saptanması Amacıyla Kullanılan Yöntemlerin Duyarlılık Durumunun Karşılaştırılması)
İsmail Can PAYLAN, Semih ERKAN, Müge ERGÜN, Ayşe ÇANDAR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 21-31. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Description and Detection of Almond Virus Diseases in The Trakya Region of Turkey
(TÜRKİYE'nin Trakya Bölgesi'nde Badem Virüs Hastalıklarının Saptanması Ve Virüslerin Tanılanması)
Melis KARABACAK, Havva ILBAĞI
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 33-40. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Efficacy of Hot Water Treatment for the Control of Grapevine Petri Disease
(Asma Petri Hastalığının Savaşımında Sıcak Su Uygulamasının Etkililiği Üzerinde Araştırmalar)
Dilek POYRAZ, Ersin ONOĞUR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 41-50. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6. Experimentally Transmission of Bermuda Grass (Cynodon dactylon (L.) Pers.) White Leaf Phytoplasma to Wheat Plants by Root-Bridge Modality
(Köpek Dişi Ayrığı Yaprak Beyazlaşma Fitoplazması (BGWL)'nın Köpek Dişi Ayrık Otundan Kök Kaynaşması Sistemi Yoluyla Buğday Bitkilerine (Triticum Spp.) Deneysel Olarak Taşınması)
Behçet Kemal ÇAĞLAR, Serdar SATAR, Toufic ELBEAINO
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2011), 51-56. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)