Yıl: 2010 Cilt: 39 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 39           Sayı (Number): 1-2-3           2010


 İçindekiler (Contents)

1. Stolbur Phytoplasma Infections in Potato and Tomato Plants from Different Locations in Turkey
(TÜRKIYE'nin Değişik Yörelerinden Alınan Patates ve Domates Bitkilerinde Görülen Stolbur Phytoplasma Enfeksiyonları)
Behçet Kemal ÇAĞLAR, Toufic ELBEAINO, Mustafa KÜSEK, Deniz PEHLİVAN, Hakan FİDAN, Mustafa PORTAKALDALI
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 1-8. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Solanapyrones Produced by Turkish Isolates of Ascochyta rabiei and Their Phytotoxicity on Chickpeas
(Ascochyta Rabiei'nin TÜRK İzolatlarının Solanapyrone Üretimi ve Nohutlar Üzerindeki Fitotoksiteleri)
Muharrem TÜRKKAN, Fatma Sara DOLAR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 9-18. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Reactions of Local Maize Cultivars to Fusarium verticillioides Based on Disease Severity and Production of Pectolytic Enzymes and Zearalenone Toxin
(Hastalık Şiddeti, Pektolitik Enzim ve Zearalenone Üretimi Açısından Yerel Mısır Çeşitlerinin Fusarium Verticillioides ´e Karşı Reaksiyonları)
Orhan BÜYÜK, Nuray ÖZER
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 19-29. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Toxin Production and DNA Sequence Analysis of Turkish Isolates of Ascochyta rabiei, the Causual Agent of Ascochyta Blight in Chickpea
(Nohutta Ascochyta Yanıklıklık Etmeni Ascochyta Rabıeı'nın TÜRK İzolatlarının Toksin Üretimi ve DNA Sekans Analizleri)
F. Sara DOLAR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 31-37. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Determination of Variety Reaction to Potato Wart Disease (Synchytrium endobioticum) in Potato Planting Areas of Nevsehir Province, Turkey
(Nevşehir İli Patates Ekiliş Alanlarında Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium Endobioticum)'na Karşı Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi)
Hale GÜNAÇTI, Ali ERKILIÇ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 39-44. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6. The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses
(Viral Etmenler ile Enfekteli Sebze Tohumlarına Yapılan Değişik İnaktifleştirme Uygulamalarının Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri)
İsmail Can PAYLAN, Semih ERKAN, Nedim ÇETİNKAYA, Müge ERGÜN, Ayşe CANDAR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2010), 45-66. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)