Yıl: 2009 Cilt: 38 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 38           Sayı (Number): 1-2-3           2009


 İçindekiler (Contents)

1. Biological control studies on Convolvulus arvensis L. with fungal pathogens
(Fungal Patojenler ile Convolvulus Arvensıs L.'in Biyolojik Mücadelesi Çalışmaları)
B. TUNALI, B. KANSU, D. K. BERNER
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2009), 1-8. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Detection of Seed Borne Mycoflora of Sorghum in Turkey
(Türkiye'de Sorgumda Tohum Kaynaklı Mikofloranın Belirlenmesi)
Emine Burcu TURGAY, Filiz ÜNAL
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2009), 9-20. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Activation of systemic disease resistance by acibenzolar-S-methyl and a non-pathogen Fusarium oxysporum melonis (FOM) strain against Fusarium wilt disease in eggplant seedlings
(Acıbenzolar-S-Methyl ve Non-Patojen Fusarium Oxysporum Melonis (Fom) Tarafından Patlıcan Fidelerinde Fusarium Solgunluk Hastalığına Karşı Sistemik Dayanıklılığın Teşviki)
H. Handan ALTINOK
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2009), 21-32. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. The Effect of Charcoal Rot Disease (Macrophomina phaseolina), Irrigation and Sowing Date on Oil and Protein Content of Some Sesame Lines
(Kökboğazı Çürüklüğü (Macrophomina Phaseolina ), Sulama ve Ekim Zamanının Bazı Susam Hatlarının Yağ ve Protein İçerikleri Üzerine Etkisi)
Pınar SAĞIR, Abuzer SAĞIR, Tahsin SÖĞÜT
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2009), 33-42. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)