Yıl: 2008 Cilt: 37 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 37           Sayı (Number): 1-2-3           2008


 İçindekiler (Contents)

1. Differentiation of Bean Common Mosaic Virus (BCMV) and Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV) Strains Infecting Common Bean in Samsun Province
(Samsun İlinde Fasulye Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Bean Common Mosaic Virus (BCMV) ve Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)'ün Irklarının Belirlenmesi)
İlyas DELİGÖZ, Miray ARLI SÖKMEN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2008), 1-14. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Occurrence of Squash mosaic virus (SqMV) Infecting Pumpkin and Squash Growing in Samsun, Turkey
(Samsun İli Kabak Üretim Alanlarında Squash mosaic virus (SqMV)' nün Bulunuş Oranlarının Belirlenmesi)
Mehmet Ali ŞEVİK, Yusuf TOKSÖZ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2008), 15-25. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Susceptibility of Some Peach and Nectarine Varieties to Leaf Curl Disease (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) in Field Conditions
(Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı (Taphrina deformans (Berk.) Tul.)'na Karşı Arazi Koşullarda Hassasiyeti)
Suat KAYMAK, Nuh BOYRAZ, Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2008), 27-37. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Experimental Transmission of Grapevine Leafroll Virus 1-3 (GLRaV1-3) by Citrus mealybug, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera, Pseudococcidae) and Grape leafhopper, Arboridia adanae Dlab (Hemiptera, Cicadellidae)
(Asma Yaprak Kıvırcıklık Virüslerinin (GLRaV 1-3) Turunçgil Unlubiti, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera, Pseudococcidae) ve Bağ Üvezi, Arboridia adanae Dlab. (Hemiptera, Cicadellidae) ile Taşınma Durumu)
Gülşen SERTKAYA, A. YİĞİT, Kadriye ÇAĞLAYAN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2008), 39-54. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)