Yıl: 2007 Cilt: 36 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 36           Sayı (Number): 1-2-3           2007


 İçindekiler (Contents)

1. Phytophthora Blight (Phytophthora capsici Leonian) Control in Pepper by Salicylic Acid and Beta Amino Butyric Acid and Disease Resistance Mechanism
(Salisilik Asit ve Beta Amino Butirik Asit İle Biberde Kök-Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora capsici Leonian) Kontrolü ve Hastalığa Dayanıklılık Mekanizması)
Hülya ÖZGÖNEN, Ali ERKILIÇ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2007), 1-19. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Induction of Systemic Resistance in Eggplant Against Fusarium Wilt Disease in Polytunnel Conditions
(Yüksek Tünel Koşullarında Patlıcanda Fusarium Solgunluk Hastalığına Karşı Sistemik Dayanıklılığın Teşviki)
H. Handan ALTINOK
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2007), 21-30. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Determination of the Incidence and Severity of Stem Rot Disease of Rice in Samsun, Turkey and Evaluation of Some Rice Cultivars for Resistance
(Çeltik Sap Çürüklüğü Hastalığının Samsun'daki Yaygınlığı, Şiddeti ve Bazı Çeltik Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi)
İsmail ERPER, Gürsel KARACA, İlyas DELİGÖZ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2007), 31-38. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. The effects of Soilborne Sugar Beet Viruses and Their Vector Polymyxa betae Keskin on Symptom Expression and Root Weight of Sugar Beet
(Toprak Kökenli Şeker Pancarı Virüsleri ve Vektör Polymyxa Betae Keskin'in Şeker Pancarında Simptom Oluşumu ve Kök Ağırlığı Üzerine Etkileri)
Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Miray ARLI SÖKMEN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2007), 39-52. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Effect of Soil Solarization with Amendments to Soil-born Fungal Pathogens and Yield in Strawberry Production
(Çilek Üretiminde Solarizasyon ve Organik Madde Uygulamalarının Toprak Kaynaklı Fungal Patojenlere ve Verime Etkisi)
Ayhan YILDIZ, Ümit ÖZYILMAZ, Kemal BENLİOĞLU, Seher BENLİOĞLU
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2007), 53-63. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)