Yıl: 2006 Cilt: 35 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 35           Sayı (Number): 1-2-3           2006


 İçindekiler (Contents)

1. Biological Control of Pseudomonas syringae pv. syringae and Nutritional Similarity in Carbon Source Utilization of Pathogen and its Potential Biocontrol Agents
(Pseudomonas Syringae Pv. Syringae'nin Biyolojik Kontrolü ve Patojen ile Potansiyel Biyoajanları Arasında Karbon Kaynaklarının Kullanımındaki Benzerlikler)
Recep KOTAN, Fikrettin ŞAHİN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2006), 1-13. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Effects of Some Plant Activators and Plant Materials on Stem Rot Disease of Peanut and Pepper Caused by Sclerotium rolfsii
(Yerfıstığı ve Biberde Gövde Çürüklüğü (Sclerotium Rolfsii Sacc.) Hastalığına Karşı Bazı Bitki Materyalleri ve Abiyotik Uyarıcıların Etkilerinin Araştırılması)
Ali ERKILIÇ, Bülent GÜVEN, Davut Soner AKGÜL
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2006), 15-28. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. The Existence of White Rot Caused by Sclerotium cepivorum on Garlic in Balıkesir and Kastamonu Provinces
(Balıkesir ve Kastamonu İlleri Sarımsak Üretim Bölgelerinde Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotium Cepivorum' un Varlığı)
Mehmet Hadi AYDIN, Zafer UÇKUN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2006), 29-32. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Determination of Susceptibility of Some Maize Varieties Against Corn Smut Caused by Ustilago maydis (DC) Corda
(Bazı Mısır Çeşitlerinin Mısır Rastığı Hastalığı ( Ustılago Maydıs (DC) Corda)'na Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi)
Mehmet AYDOĞDU, Nuh BOYRAZ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2006), 33-41. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. The Biological Control of Fusarium Wilt on Carnation with Fluorescent Pseudomonads
(Fluorescent Pseudomonas'lar ile Karanfil Fusarium Solgunluğunun Biyolojik Savaşımı)
Arzu COSKUNTUNA, Figen YILDIZ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2006), 43-56. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)