Yıl: 2005 Cilt: 34 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 34           Sayı (Number): 1-2-3           2005


 İçindekiler (Contents)

1. Sclerotium Production of Aspergillus niger Van Tieghem on Different Grains
(Farklı Taneler Üzerinde Aspergillus Niger Van Tieghem'ın Sklerot Oluşumu)
Abuzer SAĞIR, Abdunnasır YILDIZ, Pınar SAĞIR
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2005), 1-7. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Effect of Some Plant Extracts as Seed Treatments on Bacterial Spot Disease of Tomato and Pepper
(Tohum Uygulaması Olarak Bazı Bitki Ekstraktlarının Domates ve Biber Bakteriyel Leke Hastalığına Karşı Etkisi)
Mustafa MIRIK, Yeşim AYSAN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2005), 9-16. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Whole Cell Fatty Acid Composition of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria Strains, Isolated From Pepper
(Biberden İzole Edilen Xanthomonas Axonopodıs pv. Vesicatoria İzolatlarının Tüm Hücre Yağ Asit Kompozısyonu)
Mustafa MIRIK, Yeşim AYSAN, Fikrettin ŞAHİN
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2005), 17-25. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) Infection on Ranunculus spp. in Turkey
(Türkiye'de Ranunculus Spp. Üzerinde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tswv) İnfeksiyonu)
Muharrem A. KAMBEROĞLU, Ekrem ATAKAN, Sibel UYGUR, A. Filiz ÇALIŞKAN, Bilge KÜÇÜK
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2005), 27-29. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)