Yıl: 2004 Cilt: 33 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 33           Sayı (Number): 1-2-3           2004


 İçindekiler (Contents)

1. Investigations on Alternative Control Measures of Verticillium Wilt of Olive
(Zeytin Verticillium Solgunluğunun Alternatif Yöntemlerle Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar)
Cahit TUNÇ, Ersin ONOGUR, Muhammed IRSHAD
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2004), 1-9. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Expression of the RNA-dependent RNA Polymerase of Citrus Tristeza Closterovirus in Eschericia coli and Production of a Polyclonal Antibody
(Citrus Tristeza Virüsü'nün Rna-Bağımlı Rna Polimerazının Escherichia Coli'da Ekspresyonu ve Poliklonal Antikor Üretilmesi)
Bayram ÇEVİK, Richard F. LEE, Charles L. NIBLETT
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2004), 11-18. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Reaction of Some of the Turkish Plum and Apricot Cultivar to Plum Pox Virus
(Türk Erik ve Kaysı Çeşitlerinin Şarka Hastalığına Tepkilerinin Araştırılması)
Kadriye ÇAĞLAYAN, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Mona GAZEL, Aytekin POLAT, Erzsebeth VOIGHT
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2004), 19-24. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Nutritional Similarity in Carbon Source Utilization of Erwinia amylovora and Its Potential Biocontrol Agents
(Erwinia Amylovora ile Potansiyel Biyoajanlar Arasında Karbon Kaynaklarının Kullanımındaki Benzerlikler)
Recep KOTAN, Fikrettin SAHİN, Arzu GÖRMEZ
Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi, 1-2-3, (2004), 25-38. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)