2018 Cilt: 47 Sayı: 1


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 47           Sayı (Number): 1           2018


 İçindekiler (Contents)

1. Investigations on Grapevine Fanleaf Disease and Relationships Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) With Vector Nematode Xiphinema spp. at Vineyards in the Trakya Region of Turkey*
(Türkiye’nin Trakya Bölgesi Bağlarında Kısa Boğum Hastalığı Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) ile Vektör Nematod Xiphinema spp. İlişkilerinin Araştırılması)
Banu TÜLEK, Ahmet ÇITIR
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2018), 1-10 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Diseases and Their Prevalence on Pomegranate Orchards in Aydın Province
(Aydın İlinde Nar Plantasyonlarında Görülen Hastalıklar ve Yaygınlık Durumları)
Ayhan YILDIZ, Seher BENLİOĞLU, Kemal BENLİOĞLU, Nevin BAŞPINAR, Adnan ÇAÇAMER, Ümit ÖZYILMAZ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2018), 11-20 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Determination of Distribution, Pathogenicity and Resistance of Some Varieties of Sugar Beet to Cercospora beticola Sacc. in Turkey
(Türkiye'de Şeker Pancarında Cercospora beticola Sacc.'nın Yaygınlığı, Patojenitesi ve Bazı Çeşitlerin Dayanıklılığının Belirlenmesi)
Berna TUNALI, Bayram KANSU, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Gonca MEYVA, Rıza KAYA
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2018), 21-30 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Evaluation of Some Cultural Characteristics in the Diagnosis of Leucostoma spp. Isolates Collected from Cherries in the Aegean Region, Turkey
(Ege Bölgesinde Kirazlardan Elde Edilen Leucostoma spp. İzolatlarının Bazı Kültürel Özelliklerinin Tanı Amaçlı Değerlendirilmesi)
Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2018), 31-42 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)