2017 Cilt: 46 Sayı: 3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 46           Sayı (Number): 3           2017


 İçindekiler (Contents)

1. Investigation on the Appropriate Method for Determination of Epiphytic Population of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on Tomato
(Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in Epifitik Popülasyonunun Belirlenmesinde Uygun Yöntemin Seçimi)
Sabriye BELGÜZAR, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN, Yusuf YANAR
The Journal of Turkish Phytopathology, 3, (2017), 89-99 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. First Report of Fusarium redolens Causing Root and Crown Rot of Barley (Hordeum vulgare) in Turkey
(Türkiye’de Arpada Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium redolens’in İlk Tespiti)
Nergiz Zeynep YEĞIN, Filiz ÜNAL, Nasibe TEKİNER, F. Sara DOLAR
The Journal of Turkish Phytopathology, 3, (2017), 101-105. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. ITS and LSU-rDNA Nucleotide Sequences Based Confirmation of Cytospora chrysosperma and Chondrostereum purpureum from Symptomatic Cankered Tissues of Populus nigra Trees in Turkey
(Türkiye'de Populus nigra Ağaçlarının Kanser ve Kuruma Belirtisi Gösteren Dokularından Elde Edilen Cytospora chrysosperma ve Chondrostereum purpureum'un ITS ve LSU-rDNA Nükleotid Dizilerine Dayanarak Kesin Teşhisi*)
Sibel DERVİŞ, Osman ÇİFTÇİ, Şahimerdan TÜRKÖLMEZ, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE
The Journal of Turkish Phytopathology, 3, (2017), 107-115. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)