2017 Cilt: 46 Sayı: 2


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 46           Sayı (Number): 2           2017


 İçindekiler (Contents)

1. Prevalence of Beet Virus Q in Sugar Beet Production Areas of Turkey
(Türkiye Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Beet virus Q’nun Yaygınlığı)
Ebru ERKAN, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ
The Journal of Turkish Phytopathology, 2, (2017), 53-60 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Molecular Characterization of Rhizoctonia Species and Anastomosis Groups in Barley Production Areas in Ankara Province
(Ankara İli Arpa Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Moleküler Karakterizasyonu)
Filiz ÜNAL, M. Erdi KARA
The Journal of Turkish Phytopathology, 2, (2017), 61-67. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. The Determination of Reaction of Some Watermelon Cultivars to the Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum*
(Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Irklarına Karşı Bazı Karpuz Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi)
Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN
The Journal of Turkish Phytopathology, 2, (2017), 69-77. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in Aydın Province*
(Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Vejetatif Uyum Grupları)
Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN
The Journal of Turkish Phytopathology, 2, (2017), 79-87. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)