2017 Cilt: 46 Sayı: 1


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology




 Cilt (Volume): 46           Sayı (Number): 1           2017


 İçindekiler (Contents)

1. Biological Control of White Mold Disease (Sclerotinia sclerotiorum) on Lettuce by Using Fungal Antagonists
(Marulda Beyaz Çürüklük Hastalığı’nın (Sclerotinia sclerotiorum) Funga Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi)
Figen YILDIZ, Başak ÇENBERCİ ÇOŞKUN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2017), 1-14 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Determination of Reactions of Some Stone Fruit Cultivars, Commonly Grown in Turkey, against Leucostoma spp.
(Türkiyede Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Taş Çekirdekli Meyve Çeşitlerinin Leucostoma spp.’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi)
Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2017), 15-24. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Physiological Races of Fusarium oxysporum f.sp. melonis in Çeşme Melon Producing Areas of Urla Peninsula, Turkey
(Urla Yarımadası Çeşme Kavunu Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in Fizyolojik Irkları)
Ömer ERİNCİK
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2017), 25-32. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in the Aydın Province
(Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un (FON) Irkları)
Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2017), 33-41. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. A Novel Technique for The Recovery, Isolation and Preliminary Evaluation of Rhizoctonia solani Mycoparasites from Soil
(Topraktaki Rhizoctonia solani Mikoparazitlerinin Saptanması, İzolasyonu ve Ön Değerlendirilmesi için Yeni Bir Yöntem)
Mehmet Hadi AYDIN, Gülay TURHAN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2017), 43-51. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)