Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Fitopatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2016 Cuma günü Saat: 14.00’ te, çoğunluk sağlanamazsa 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 14.00’ te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’ unda aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Dernek Yönetim Kurulu Bşk.

  • GÜNDEM:
  1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
  2. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
  3. Yönetim Kurulunun Aklanması
  4. Gelecek Dönem Bütçesinin Görüşülmesi
  5. Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  6. Öneri ve Dilekler
  7. Kapanış