Türkiye Fitopatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.00’ te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’ unda yapıldı

Türkiye Fitopatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.00’ te  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’ unda yapıldı

.