Hakkımızda

Türkiye Fitopatoloji Derneği, Prof. Dr. İbrahim KARACA öncülüğünde, E.Ü.Ziraat Fakültesi Fitopatoloji ve Zirai Botanik Kürsüsüve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde fitopatolojinin değişik alanlarında çalışan bir grup araştırıcı tarafından 1970 yılında kurulmuştur.

Türkiye Fitopatoloji Derneği’nin ana amacı, Türkiye’de bitki hastalıkları biliminin gelişimine katkı sağlamaktır.

Dernek bu amacına ulaşmak için:

  • Türkiye’de Fitopatoloji alanında yapılan çalışmaları yansıtan bilimsel bir dergi yayınlar. Bu doğrultuda “The Journal of Turkish Phytopathology” isimli dergi 1972 yılından bu yana dernek tarafından yayınlanmaktadır.
  • Fitopatoloji alanında çalışan araştırıcıların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü kongre, açık oturum, seminer, konferans, çalıştay ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi girişimlere katılır.