Yeni Üyelik

— Derneğin asal ve onursal olmak üzere iki tip üyesi vardır. (Dernek tüzüğü 6.Madde)

— Dernekler kanunu koşullarını taşıyan, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve fitopatoloji alanında en az bir yıl çalışmış ve çalışmakta olan kişiler, asal üye olabilirler.

— Üyeliğe giriş, üyelerden ikisinin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla olur. (Dernek tüzüğü 7.Madde)

— Yukarıda belirtilen üyelik koşullarını taşıyanların, Üyelik Başvuru Formu'nu doldurarak, öngörülen ücreti ödediklerine dair banka dekontunu ve 2 adet fotoğrafı, Dernek başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Başvuruları Dernek Yönetim Kurulunca onaylanan üyeler, ilgili yazıyla birlikte, Derneğimizin yayını olan "The Journal of Turkish Phytopathology" dergisinin o yıla ait tüm sayılarını ücretsiz olarak alacaklardır.

— Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunanlar ve 6 ay üst üste aidatlarını ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Dernekten kendi istekleri ile ayrılmak isteyen üyeler, üye bulundukları süreye ait ödemelerini yaparlar ve ayrılma isteklerini dernek yönetimine bildirirler. (Dernek tüzüğü 8.Madde)

Derneğe onursal üye olabilmek için:

Dernekler kanunu koşullarını taşıyan medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve yurt fitopatolojisine yararlılıkları dokunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler.

Derneğe Üye Olmak İsteyenlerin Ödeyeceği Ücretler

— Yeni üyelik başvurularında o yılın aidat ücreti peşin olarak alınır (2014 yılı için 60 TL).

— Daha önce Derneğe üye olup da, üyelikten kendi isteği ile borcu olmadan ayrılmış olanlar, yeniden üyeliğe başvurmaları durumunda, yeni üyelik başvurularındaki uygulama dikkate alınır.

— Daha önce derneğe üye olup da, borcunu ödemediği için üyeliğine son verilenler, yeniden üyeliğe başvurmaları durumunda birikmiş borçları ile birlikte, yeniden üye olmak istediği yılın aidat ücreti peşin olarak alınır (2014 yılı için 60 TL).

Ödemelerin yapılabileceği Türkiye Fitopatoloji Derneği Hesapları:

T.C. İş Bankası, Ege Üniversitesi Şubesi Hesap no: 3403 3693

Bank account for all other countries: 3403 0381606

Yurt içi IBAN: TR930006400000134030003693  

Yurt dışı IBAN: TR240006400000273700132566