Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı (Ascochytha rabiei) Hastalığıyla Mücadele

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 45 Sayı(Number): 2-3 2016 Sayfa(Page): 87-96 2016-1-87-96.pdfBaşlık: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı (Ascochytha rabiei) Hastalığıyla Mücadele

Yazar: M. Hadi AYDIN, Abdulrezak OĞUZ, İrfan ERDEMCİ, Çetin KARADEMİR

 

Özet: Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (teleomorph=Didymella rabiei)'nin neden olduğu yanıklık, Türkiye başta olmak üzere Dünya'da en önemli nohut hastalığıdır. Bu araştırmada, doğal koşullarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde farklı lokasyonlarda bazı nohut çeşitlerinin ascochyta yanıklığı hastalığının etmeni Ascochyta rabiei’e karşı reaksiyonlarının araştırılması ve mücadelesine yönelik bazı verilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 2015-2016 üretim sezonlarındaki yağış ve nem durumları hastalığın ortaya çıkıp gelişmesi için ideal koşullar oluşturmuştur. Bu koşullarda ve kışlık ekimlerde, hastalığın nohut verimi üzerinde etkisinin en aza indirilmesi için, tolerant çeşitler belirlenmiş ve çiftçi şartlarında bazı uygulamalar yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda, bütün lokasyonlarda Askan ve Arda çeşitleri, hastalığa karşı en tolerant çeşitler olarak belirlenmiştir. Bu çeşitlerle sonbaharın geç döneminde yapılan ekimlerde tohum ilaçlamasının ve ilkbahar döneminde de yeşil aksam ilaçlamasının yapılmasıyla, nohut verimi üzerinde hastalığın etkisinin en aza indirileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nohut, yanıklık, Ascochyta rabiei, çeşit, mücadele
Title: Control of Ascochyta Blight (Ascochytha rabiei ) in Chickpea in Winter Sowing in Southeastern Anatolia

Author: M. Hadi AYDIN, Abdulrezak OĞUZ, İrfan ERDEMCİ, Çetin KARADEMİR

 

Abstract: Ascochyta blight, caused by Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (teleomorph=Didymella rabiei), is one of the most serious diseases of chickpea in many countries including Turkey. In this investigation, we searched the reaction of some chickpea varieties against to the causal agent of ascochyta blight disease of A. rabiei in natural conditions and in different locations in the Southeastern Anatolia and revealed some data for the control of this disease. Rainfall and humidity has created ideal conditions for development this disease in the season of production between 2015 and 2016. In these circumstances, determined tolerant varieties and some applications are made in farm conditions against diseases for at least lowering the effect on the yield of chickpea in the winter sowing. As a result, Askan and Arda varieties were identified as the most tolerant varieties against the disease at all locations. It was determined that if these chickpea varieties sown in autumn, seed dressing and foliar spraying is done on time, the negative impact of disease will be minimum on yield.

Keywords: Chickpea, blight, Ascochyta variety, control