Bu sayfayı yazdır

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Phytophthora megasperma’nın Neden Olduğu Badem Ölümleri

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 45 Sayı(Number): 1 2016 Sayfa(Page): 13-20 2016-1-13-20.pdfBaşlık: Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Phytophthora megasperma’nın Neden Olduğu Badem Ölümleri

Yazar: İlker KURBETLİ, Ajlan YILMAZ, Kemal DEĞİRMENCİ, Fikret DEMİRCİ

 

Özet: Adıyaman ilindeki ticari badem bahçelerinde 2013 yılında genç badem ağaçlarında kurumalar gözlenmiştir. Hastalık belirtileri, yapraklarda sararma, kök, kökboğazı ve gövdenin alt kısımlarında kanserler ve geriye doğru ölüm şeklindeydi. Hastalıklı ağaçların ana kök ve kökboğazındaki nekrotik dokulardan bir Phytophthora türü izole edilmiştir. Patojen, morfolojik özelliklerine ve ITS bölgesinin DNA dizisine dayanılarak Phytophthora megasperma olarak teşhis edilmiştir. Patojenisite testleri, sürgün ve gövde inokulasyonları ile birlikte toprak inokulasyonu şeklinde yapılmıştır. Çeşit ve anaçların gövdeleri üzerinde dört hafta sonra sırasıyla ortalama 0.73 cm ve 0.32 cm uzunluğunda nekrozlar oluşurken, sürgünlerde nekroz uzunluğu ortalama 2.3 cm olmuştur. Toprak inokulasyon testi sonucunda ise kanserli dokular dört ay sonunda tüm kökleri kaplamıştır. Onbir adet Phytophthora megasperma izolatı mefenoxam’a hassasiyet yönüyle teste tabi tutulmuştur. Tüm izolatların EC50 değerleri 1 μg mL-1’nin altında bulunmuş ve mefenoxam’a karşı duyarlı olarak karakterize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Prunus dulcis, bademlerde kuruma, patojenisite, mefenoxam, duyarlılık.
Title: Almond Decline Caused by Phytophthora megasperma in Southeastern Anatolian Region of Turkey

Author: İlker KURBETLİ, Ajlan YILMAZ, Kemal DEĞİRMENCİ, Fikret DEMİRCİ

 

Abstract: Decline symptoms were observed on young almond trees in commercial orchards of Adıyaman province of Turkey in 2013. Symptoms in affected trees included yellowing of foliage, cankers on roots, crowns and stem base, and dieback. An isolate of Phytophthora sp. was consistently isolated from necrotic tissues from taproots and crowns of symptomatic trees. The pathogen was identified as Phytophthora megasperma based on morphological features and DNA sequence of the internal transcribed spacer (ITS) region. Pathogenicity of the isolates was tested by shoot and stem inoculation, as well as soil infestation on almond saplings. Typical canker lesions developed on excised shoots after two weeks. Lesions also occurred on stems of scion and rootstock four weeks later. At the end of the soil infestation test, cankers covered the whole roots four months after inoculation. Eleven isolates of P. megasperma were assayed for sensitivity to mefenoxam. All isolates were found to be sensitive to mefenoxam with EC50 values less than 1 μg mL-1.

Keywords: Prunus dulcis, almond decline, pathogenicity, mefenoxam sensitivity.