Zeytin Ağaçlarındaki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Değişik Yöntemlerin Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 45 Sayı(Number): 1 2016 Sayfa(Page): 1-12 2016-1-1-12.pdfBaşlık: Zeytin Ağaçlarındaki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Değişik Yöntemlerin Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Yazar: Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN

 

Özet: Zeytin ağaçlarındaki viral hastalık etmenlerin tanılanmasında kullanılan farklı yöntemlerin duyarlılık durumlarının karşılaştırılması amacıyla, Aydın, Balıkesir ve İzmir illerinden zeytin ağaçlarından üzerinde yaprak, meyve ve çiçek bulunan 375 adet genç sürgün örneği toplanmıştır. Bu örneklerden adı geçen 3 ildeki her ilçeyi temsil edecek şekilde 27 örnek daha sonra yürütülecek çalışmalar için seçilmiştir. Bu örneklerde 9 virüsün bulunma durumu RT-PCR ve 4 virüsün varlığı ise DAS-ELISA yöntemleriyle araştırılmıştır. Seçilen örneklerden elde edilen ekstraktlar bazı test bitkilerine inokule edildiklerinde, bu bitkilerde herhangi bir belirtinin oluşmadığı görülmüştür. RT-PCR çalışmalarında, tüm örneklerin Arabis mosaic nepovirus (ArMV), Cherry leafroll nepovirus (CLRV), Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRSV) ve Cucumis mosaic cucumoviurs (CMV) adlı virüslerin birisi ile enfekteli oldukları belirlenmiş ve DAS-ELISA testlerinde ise yalnızca 5 örnekte ArMV enfeksiyonu olduğu bulunmuştur. Buna ilave olarak, tüm örneklerde Olive latent-1 virus (OLV-1), Olive latent-2 virus (OLV-2), Olive latent-3 virus (OLV-3), Olive latent ringspot virus (OLRSV) ve Olive leaf yellowing-associated virus (OLYaV) adlı virüslerin olmadığı RT-PCR ile saptanmıştır. Ayrıca; RT-PCR sonuçlarına göre, virüs benzeri belirtiler taşıyan 3 ağaçtan alınan örneklerin bir virüs ile enfekteli olduğu ve buna karşılık, virüs enfeksiyonu olduğu belirlenen 24 ağaca ait örneklerin ise herhangi bir virüs belirtisi taşımadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, zeytin ağaçlarındaki virüslerin tanılanmasında en duyarlı yöntemin şu anda RT-PCR olduğu ve bu yöntemin karantina ve sertifikasyon uygulamalarında güvenli biçimde kullanım potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Zeytin, virüs, tanılama yöntemi, RT-PCR, DAS-ELISA.
Title: The Comparison of Sensitivity of Various Methods in The Detection of Olive Tree Viruses

Author: Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN

 

Abstract: To compare the sensivity of different methods used to detect the agents of viral diseases in olive trees, totaly 375 samples of leaves, fruits and flowers were collected from olive trees in Aydın, Balikesir and Izmir provinces and for further studies, 27 samples were selected from 375 ones as a one representative sample from each of counties in these provinces. The existence of 9 viral agents in these samples was checked by RT-PCR while the detection of 4 viruses was done with DAS-ELISA. When the juice from the samples was inoculated to certain test plants, they did not produce any symptoms. It was found that all samples were infected with the any of viruses entitled Arabis mosaic virus (ArMV), Cherry leafroll virus (CLRV), Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) and Cucumis mosaic virus (CMV) by RT-PCR while ArMV was present in only 5 samples in DAS-ELISA. Moreover, all samples in this study were free from Olive latent-1 virus (OLV-1), Olive latent-2 virus (OLV-2), Olive latent-3 virus (OLV-3), Olive latent ringspot virus (OLRSV) and Olive leaf yellowing-associated virus (OLYaV) by RT-PCR. The results of RT-PCR showed that the samples from 3 trees having virus-like symptoms were infected with a virus and on the contrary, 24 samples from the trees which were determined to be infected with viruses did not demonstrated any virus symptoms. In conclusion, it was concluded that RT-PCR was the most sensitive method in the detection of the viruses in olive trees at this moment and has the potential usage on the applications of quarantine and certification programs in safety.

Keywords: Olive, virus, detection methods, RT-PCR, DAS-ELISA.