Aydın İlinde Nar Plantasyonlarında Görülen Hastalıklar ve Yaygınlık Durumları

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 47 Sayı(Number): 1 2018 Sayfa(Page): 11-20 2018-1-11-20.pdfBaşlık: Aydın İlinde Nar Plantasyonlarında Görülen Hastalıklar ve Yaygınlık Durumları

Yazar: Ayhan YILDIZ, Seher BENLİOĞLU, Kemal BENLİOĞLU, Nevin BAŞPINAR, Adnan ÇAÇAMER, Ümit ÖZYILMAZ

 

Özet: Bu çalışma 2009-2011 yıllarında Aydın ili ve ilçelerindeki nar bahçelerinde görülen fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri ile bu etmenlerin yaygınlık oranlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Aydın ilinde toplam 16 ilçede çiçeklenme döneminden hasat sonuna kadar toplam 96 nar üreticisine ait bahçede sürvey yapılmıştır. Sürvey çalışmaları sonucunda Aydın ili genelinde incelenen toplam 17125 ağacın %4,7’sinde solgunluk, bu bahçelerdeki incelenen meyvelerin (her ağacın dört yönünde 10’ar meyve olmak üzere toplam 40 meyve) % 8,1’inde çürüme görülürken, % 8,8’inde ise hasat öncesinde görülen çatlamalar nedeniyle pazar değerini yitirdiği belirlenmiştir. Solgunluk belirtisi gösteren bitkilerden örnekler alınmış ve bu bitkilerin kök ve kök boğazından yapılan izolasyonlar sonucu elde edilen fungusların % 64,4’ü Fusarium spp., % 13,6’si Cytospora spp., % 3,4’ü Cytospora spp. ve Fusarium spp. ve % 1,7’si Trichothecium roseum, % 1,7’sı Rhizoctonia solani, % 1,7’sı Phytophthora sp., % 1,7’sı Gliocladium sp. ve % 1,7’sı Alternaria sp., olarak tanılanırken, izolatların % 10,2’si Coniella granati olarak tanılanmıştır. Fusarium, Coniella granati ve Cytospora türleri ile yapılan patojenisite çalışmaları sonucunda Cytospora ve Coniella granati izolatlarının tamamı patojen olarak bulunurken, Fusarium türlerinin %69,5’i patojen olarak saptanmıştır. Hastalıklı meyvelerden yapılan izolasyon çalışmalarında ise en fazla % 28,3 ile Altenaria spp. izole edilirken bunu % 19,6 ile Aspergillus spp. %13,1 ile Penicillium spp. %8,7 ile Coniella granati, %8,7 ile Cytospora spp. izlemiş, Gliocladiom spp., Trichoderma spp. ve Fusarium spp. tanılanan diğer funguslar olmuştur. Aydın ilinde yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda nar ağaçlarında bakteriyel hastalıklar ile ilgili herhangi bir belirtiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Cytospora spp., Fusarium spp., Coniella graniti, Alternaria spp., nar
Title: Diseases and Their Prevalence on Pomegranate Orchards in Aydın Province

Author: Ayhan YILDIZ, Seher BENLİOĞLU, Kemal BENLİOĞLU, Nevin BAŞPINAR, Adnan ÇAÇAMER, Ümit ÖZYILMAZ

 

Abstract: This study was conducted to determine the presence and prevalence of fungal and bacterial diseases of pomegranate orchards in the counties of Aydın province between the years 2009 and 2011. For this purpose, surveys were performed in 96 pomegranate orchards from flowering period to the end of the harvest in 16 counties. Results indicate that 4,7 % of the total of trees examined (17125) showed wilting symptoms. Fruits were 8,1 % of fruits showed rotting, while 8,8 % suffered loss of market value due to cracks developed prior to harvesting. Samples collected and isolations were made from plant root and crowns of displaying wilting symptoms. Among isolates, 64,4% were identified as Fusarium spp., while 13,6% were Cytospora spp., 3,4% were both Cytospora and Fusarium. Trichothecium roseum (1,7%). Rhizoctonia solani, Phytophthora sp., Gliocladium sp. and Alternaria sp. were also obtained infected plants. However, 10,2% of the isolates were unidentified. Pathogencity studies carried out with Fusarium and Cytospora species revealed that all Cytospora species were pathogens while 69,5% of Fusarium species were found to be pathogens. Isolates of infected fruits revealed that Altenaria spp. showed the highest incidence levels at 28,3 % followed by Aspergillus spp. at 19,6 %, Penicillium spp. at 13,1 %, Coniella granati at 8,7 % and Cytospora spp. at 8,7 %. Others identified as Gliocladiom spp., Trichoderma spp. and Fusarium spp. As a result of surveys carried out in Aydın province, no evidence of bacterial diseases was found in pomegranate trees.

Keywords: Cytospora spp., Fusarium spp., Coniella graniti, Alternaria spp., pomegranate