Türkiye’nin Trakya Bölgesi Bağlarında Kısa Boğum Hastalığı Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) ile Vektör Nematod Xiphinema spp. İlişkilerinin Araştırılması

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 47 Sayı(Number): 1 2018 Sayfa(Page): 1-10 2018-1-1-10.pdfBaşlık: Türkiye’nin Trakya Bölgesi Bağlarında Kısa Boğum Hastalığı Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) ile Vektör Nematod Xiphinema spp. İlişkilerinin Araştırılması

Yazar: Banu TÜLEK, Ahmet ÇITIR

 

Özet: Dünya’da üzüm (Vitis vinifera L.) bağlarında görülen en önemli virüs hastalığı Xiphinema nematod türleri tarafından taşınan Grapevine fanleaf virus (GFLV)’nün neden olduğu kısa boğum hastalığıdır. 2013 ve 2014 yıllarında yürütülen bu çalışmada, Trakya Bölgesi Bağları’ndaki asmalarda ve omcalarda kısa boğum hastalığına neden olan GFLV ile bu virüsün vektörü olan Xiphinema spp. nematod türlerinin yaygınlık durumunun belirlenmesi, vektör nematodlar ile GFLV arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma ile Trakya Bölgesi’nin Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde, ilçe ve köylerdeki bağ alanlarında gözlemler yapılmış ve örnekler alınmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan sürveylerde, virüs hastalık belirtileri gösteren omcaların yaprak, sürgün, petiol ve kambiyumlarından örnekler toplanmıştır. Ayrıca hastalıklı omcaların her birinin kök bölgesinden, kılcal kökleri ile birlikte rizosferinden toprak örnekleri de olmak üzere toplam 152 adet örneği sağlanmıştır. Alınan bitki doku örnekleri, Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) yöntemi ile serolojik teste tabi tutulurken; toprak örneklerine morfolojik ve morfometrik ölçümler yapılarak, toprak bünyesindeki nematod türleri saptanmıştır. DAS-ELISA testi sonucu elde edilen bulgulara göre, 152 adet yaprak ve doku örneğinin 35 adedi, GFLV ile enfekteli olarak saptanmıştır. GFLV ile enfekteli olarak saptanan omcaların 9 adedinin toprak örneğinde Xiphinema index, yine GFLV enfekteli 13 omcanın toprak örneğinde ise Xiphinema pachtaicum nematod türü tanılanmıştır. Öte yandan GFLV ile enfekteli 13 omcanın kök bölgelerinde ise herhangi bir Xiphinema türüne rastlanmamıştır. GFLV saptanan omcalara virüsün aşılı bağ fidanı üretimi esnasında bulaşmış olabileceği gibi budamalarda mekanik inokulasyonla ya da hatalı fidan seçiminden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Sürvey yapılan bağ alanlarında X. pachtaicum’un baskın olduğu saptanmış olup enfekteli omcaların kök bölgesinde tek başına bulunması bu nematod türünün de GFLV vektörü olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera, GFLV, DAS-ELISA, Xiphinema spp., Trakya Bölgesi.
Title: Investigations on Grapevine Fanleaf Disease and Relationships Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) With Vector Nematode Xiphinema spp. at Vineyards in the Trakya Region of Turkey*

Author: Banu TÜLEK, Ahmet ÇITIR

 

Abstract: Grapevine fanleaf disease caused by Xiphinema nematode transmitted Grapevine fanleaf virus (GFLV) has been the most important disease on grapes (Vitis vinifera L.) in the vineyards of the World. In order to determine Grapevine fanleaf disease caused by GFLV on grapevine stocks and the relationships between virus and vector nematodes Xiphinema spp, this research study was performed during the years of 2013 and 2014. This study was implemented by examining infected stocks and collecting samples in villages and districts of Tekirdag, Kırklareli, and Edirne provinces in the Trakya Region. During the survey visits grapevine leaves, shoots, pediols and cambium tissue samples were collected from virus infected stocks. Beside tissue samples, soil samples with hairy roots were collected from rhizosfer around each infected vine grape stocks. For the identification of GFLV Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) test was implemented to tissue samples as morphological and morphometrical measurements were applied to soil samples for the identifications of nematode species. As a result of DAS-ELISA tests 35 out of 152 tissue samples revealed the presence of GFLV. Nine soil samples of 35 GFLV infected stocks revealed the presence of X. index vector. Thirteen soil samples from GFLV infected stocks, however had X. pachtaicum as 13 soil samples were lack of any Xiphinema species at all. Those GFLV infected stocks without nematode vector probably got virus during the grafting and pruning or at the vineyard establishment with infected saplings. Another results of this study also implied that X. pachtaicum has been more widespread nematode vector species than X. index for GFLV in the Trakya Region.

Keywords: Vitis vinifera, (GFLV), DAS-ELISA, Xiphinema spp., Trakya Region.